7. Ne tür bir organik çöp işleme kutusu seçilmelidir?

compost-7a100 m2 den büyük bahçeler için yığın halinde organik dönüşüm yapmak
Yılda 3 m3 ten fazla atığın organik dönüşümünü yapmak için ideal teknik.
Rüzgardan korunan bir yere, bahçeyi çevreleyen bir çalı duvarının iç kısmına veya bir küçük ağaçlar buketinin arkasına (fındık, surreau ağacı ki bu içinde hafif ve delikli bir ilik bulunduran bir ağaçtır bu tür bir ağaç olabilir)
Yerden kazanmak için ideal teknik: karıştırmak veya ters yüz etmek için, uzunluk üzerinde oynamaktır.
compost-7b– Miktar 2 ila 3 m3 arasında olduğunda malzemeleri 50 cm. ilerleterek çeviriniz.
– Organik dönüşüm atığınızı bir saman, ölü yapraklar, veya mikro delikli bir tekstil kılıfıyla kaplayınız.
– Uygulamaya tekrar başlarken bu işi yeni gelen yığını en önce bastırarak yapınız.
Bunun avantajı: Her zaman en eskiden konulan uçta kullanıma hazır, öbür tarafta da daimi surette taze malzemeyi bir taraftan dönüşüm halinde tutmanızdır.

compost-7c30 ila 100 m2 lik orta boy bahçeler için kasa veya metal sepet
Genellikle içinde çok bölümlü olan kasalar bulundurmak yararlıdır. Bu bölümlerden biri organik ayrışıma girecek çöpler içindir. İkincisi organik dönüşüm sırasında birinci bölümden buraya transfer edilen
atıkların doğru biçimde havalandırılmasını sağlar. Sakladığınız kuru maddeleri koymayı unutmayınız. (kesilmiş dallar, ölü yapraklar vs.)
Organik dönüşüm atık 1 m3 e ulaştığında ideal seviyeye gelmiştir.
Bir organik dönüşüm kasası tel örgüyle kaplanmış ve birleştirilmiş 4 ana tahta levhadan oluşabilir.

compost-7dMetal bir sepet kullanılırsa o zaman sepetin iç kısmına koruyucu delikli bir tual koyarak organik çöpün havalanmasının sağlanması gerekir.

30 m2 den küçük bahçeler için organik çöp fıçısı

compost-7eMalzemelerin ayrışması içeride otomatik olarak ısının artmasına yol açar. Eğer fıçı içinde organik dönüşümü yapıyorsanız malzeme miktarı az ve ısı artışı sınırlıdır. Uygulamanın etkinliğini arttırmak için fıçıyı güneş alan bir yere koyunuz.
Kullanımda dikkat edilmesi gereken husus!
Fıçı içinde havalandırma güçlükle olur. Halbuki havalandırma organik çöpünüzün işlenmesi için şarttır. Bu durumda en az haftada bir iki kez malzemeyi karıştırmanız tavsiye olunur.
Piyasada organik çöpün içine kolaylıkla girebilen havalandırma boruları bulabilirsiniz. Malzemeleri çeyrek tur çevirseniz onlar çekilmiş olacaklar ve oldukça iyi bir şekilde karışacaklardır.
compost-7fMinimum miktar 200 litre olmalıdır. (Çevirmenin notu: Eski zamanlarda fıçı kelimesi denizcilikte bir ölçü birimiydi. Bir fıçı yaklaşık 1000 kg. a eşitti. Örneğin 150 fıçılık gemi. Fransızca fıçı tonneau demektir. Şimdi kullandığımız ton kelimesi de bundan türetilmiş olsa gerek. Bir fıçının yaklaşık 1000 kg. a eşit gelmesi bize o zamanki fıçıların boyları hakkında az çok bir fikir verir. Fakat şimdilerde fıçılar eski zamanlardakilerden çok küçük. Yukarıda sözü geçen 200 litrelik fıçı eski zamanların babayiğit denizcilerine tüy gibi gelirdi herhalde!)
Genel olarak fıçı sadece kuru ve ağacımsı malzemelerin içinde çok bulunması halinde ıslatılır.
Genel olarak fıçılar içlerindeki organik çöp malzemesinin kolaylıkla dışarı bir kalıp halinde çıkmasını sağlamak için elverişlidirler.
Malzemelerin ayrışması içeride otomatik olarak ısının artmasına yol açar. Eğer fıçı içinde organik dönüşümü yapıyorsanız malzeme miktarı az ve ısı artışı sınırlıdır. Uygulamanın etkinliğini arttırmak için fıçıyı güneş alan bir yere koyunuz.

Mini-bahçeler veya yiyeceklerin organik dönüşümü için mini-dönüşüm kapları

compost-7gEsasen basit bir kap yeterlidir. Dış taraftan organik dönüştürücü kurtçukların boğulmasını önlemek için dikkatlice kapatınız. Piyasada bu işe yarayacak mini-dönüşüm kaplarından bulunmaktadır. Bunlar organik dönüşüm sırasında atıklardan çıkan sıvıyı toplama imkanı verirler. Dönüşüm onların içinde etkisini arttırır ve diğer avantajımız bu sıvıyı 10 kere suda eriterek yeşil bitkileriniz için dikkate değer ve doğal bir gübre hazırlamış olursunuz. Organik çöpünüzden hasat almayı kolaylaştırmak için iç içe geçen ve içtekinin dibi delikli olan ayrı bir kova kullanın. İçteki dibi delik olan kova dolar dolmaz onu kaldırıp deliksiz kovanın alt kısmını da doldurun ve sonra iç kovayı tekrar bunun üzerine koyun. Organik çöp kurtçukları alt kısımda biriktirdiğiniz sevdikleri taze atıklara, iç kovanın içerisindekileri bir an önce bitirdikten sonra alttaki deliklerden geçerek ulaşacaklar iştahla yemeğe başlayacaklardır. Kurtlar alt kısma geçtikten sonra siz de iç kovadaki organik çöp hasadını olgunlaşmış vaziyette toplarsınız.
compost-7hKurtçuklar 15 ile 25 santigrad derecede hareket halindedirler. Kışın organik çöp dönüşüm kabınızı onları korumak için içeri alın.compost-7i